top of page

BINNENKORT

IMG_2529binnen.png

40 jaar vriendschap

#liefdevoorkunst
envormgeving

 

groeps expo · 6x6PK

LOF-08.png
EXPO n° 23
6 X PK6
GROEPS EXPO

Lieven Decabooter, Erik Desombere, Jan D’Haene, Philippe Eeckhout,

Carl Goethals en John Vandenbulcke

 

In juni 1979 studeerden de zes af in het laatste jaar ‘PK 6’, de afdeling plastische kunsten van het VTI (nu Design&Artschool) in Kortrijk. Ze kregen er o.a. tekenen en schilderen van André Vandeghinste en zijn zoon Lucas, grafiek van Alain Hautekiet en drie-dimensionele vormgeving van Joris Van Der Mijnsbrugge. Studiereizen naar Amsterdam en Londen, onder leiding van Guido Barrezeele en Frans Lavaert, met bezoek aan vele gekende musea, hun eerste contact met internationale hedendaagse kunst en enorm inspirerend. Daarna volgden ze allen hoger kunstonderwijs. Erik Desombere trok naar Sint Lucas Antwerpen, Lieven Decabooter, Jan D’Haene, Philippe Eeckhout, Carl Goethals en John Vandenbulcke studeerden verder in Gent aan Sint-Lucas en KASK.

Na hun studies ontmoetten ze elkaar sporadisch op de opening van een tentoonstelling. Enkele jaren geleden vonden ze elkaar terug en organiseren nu om beurt een activiteit.

 

Tijdens de expo/boekvoorstelling ‘Letterwerken 1972-2022’ in april 2022 van Erik in LOF, werd het idee geopperd om samen tentoon te stellen in deze charmante kapel.

De kapel functioneert, in afwachting van renovatie en onder curatorschap van Lien Vanden Broecke, als expositieruimte voor creativieteit.

De tentoonstelling en bijhorende catalogus zijn een neerslag van meer dan 40 jaar vriendschap en liefde voor kunst en vormgeving.  

Vernissage
op zaterdag 24 september 2022 van 11 tot 13u
in aanwezigheid van alle kunstenaars.


24-25 SEPT. en 1-2 okt. 2022

van 10-18u
Carl_20220801_090819 kopie.jpg
IMG_2566.jpg
CARL

CARL GOETHALS

Het werk van Carl Goethals heeft heel subtiel te maken met het fundamentele schilderen, in die zin dat hij de middelen onderzoekt, in vraag stelt of op de voorgrond plaatst. De onderlinge spanning tussen motief en achtergrond bepaalt de sfeer in het werk. Hij stelt twee of drie beelden samen waaruit een spanningsveld ontstaat.

Het is een afwegen van subtiele verschuivingen, van ordenen en opnieuw verstoren.
Er is een trage, transparante opbouw met de verf.
Vanuit een concrete gedachte, een motief, vormt hij die initiële gedachte om tot een zuiver schilderkundig gegeven.

CONTACT

instagram: @carl.goethals

IMG_2543.jpg
Jan_CHASUBLE I, 2022 - in houten kist kopie.jpg

JAN D'HAENE

Voor tweedimensionale werken heb je sowieso een drager nodig om op te werken. Voor Jan is die al altijd ontzettend belangrijk geweest. Bestaat zijn drager uit papier, karton, textiel, hout of wat dan ook, het maakt voor hem essentieel onderdeel uit van het verhaal dat hij wil brengen. Vertrekken van een spierwit vel papier is voor hem absoluut uitgesloten. Het liefst van al maakt hij zelf werk van de drager, zowel qua textuur, kleur als vorm. Kiezen voor een ongewone vorm vloeit voort uit de drang om zich te willen losrukken van het klassiek, rechthoekig formaat, terwijl de vorm van zijn drager evenzeer verband houdt met de inhoud en toch betekenis heeft.

De beelden die hij gebruikt, kiest hij steeds zorgvuldig uit. Dit kunnen zowel tekeningen, gedrukte zaken, foto’s, als gebruiksvoorwerpen zijn. Hij selecteert en distilleert uit een veelheid aan beeldmateriaal en weerhoudt enkel het materiaal dat hem het meest boeit. Het verhaal dat hij beeldend wil vertellen, houdt verband met wat we dagelijks rond ons zien en horen en dan heeft hij het vooral over het onnoemelijk onrecht in het nu en het verleden, de wereldwijde wantoestanden en misdaden tegen de menselijkheid.

CONTACT

mail

instagram: @jan_d_haene

Jan
IMG_2597.jpg
Philippe_aug-22-IMG_2667 kopie.png

PHILIPPE EECKHOUT

Na de studies Monumentale Kunst aan Sint-Lucas Gent, volgde Philippe nog een jaar Grafische Vormgeving als vrije student.

De linosnedes zijn een zoektocht om in deze techniek, dynamiek en beweging te creëren. Ze vormen een fantasiespel van tijd en ruimte.

CONTACT

instagram: @philippe__eeckhout

 

PHILIPPE
LIEVEN
IMG_2629.jpg
Lieven_TheMissingNecklace.jpg

LIEVEN DECABOOTER

creëert monumentale composities waarin verschillende motieven, schilderstijlen en verhaallijnen door elkaar lopen. Een precieze manier van schilderen wordt afgewisseld met snelle, impulsieve verfstreken. Het effect is dikwijls overrompelend en confronteert ons met een theatrale wereld, boven alles opgeladen met een soms absurde beeldlogica.

Heel uiteenlopende schildertechnieken komen samen op één doek en overlappen elkaar. In zijn werk lopen schilderen en tekenen door elkaar. Realistische beelden lopen naadloos over in schetsmatige elementen.

Lieven maakt veelal grote schilderijen met bonte verzamelingen van objecten, figuren en abstracte verftekens, die samen een verhaal vertellen. Evenzeer als de vorm, is de inhoud van essentieel belang. In zijn werk vind je o.a. verwijzingen naar films en theater.

Een opvallend kenmerk van zijn werk is dat hij het linnen omgekeerd op de spieramen spijkert, zodat de geprepareerde witte kant langs achteren zit en de vezelige bruine kant vooraan. Een eerste verf-act laat zich onmiddellijk in het vlak zuigen, wat grenzen en toetsen vervaagt tot een onbestemde diepte.

CONTACT

mail

instagram: @lievendecabooter

JOHN
IMG_2613.jpg
John_20211107_215834 kopie.jpg

JOHN VANDENBULCKE

Vertrekkend vanuit een basis (schets, impressie, silhouet,..) wordt schilderen bij John Vandenbulcke vaak een “traject” dat kleur en structuur verenigt in één geheel: een non-figuratief schilderij waarin de toeschouwer soms eerder geometrische dan weer grillige vormen, tekens,... terugvindt in fragiele, subtiele tinten in confrontatie met helle, krachtige kleuren.

Voor deze reeks werken vond hij inspiratie in muurdecoraties in oude gebouwen. De vaak verweerde vlakken - soms nog enige grandeur van vroeger uitstralend - met her en der sporen van strak afgelijnde contouren, fungeerden als basis. Aangevuld met vaak intense kleuren, werden deze contrasten in één geheel verwerkt.

CONTACT

Web

instagram: @john.vandenbulcke

Facebook: JohnVandenbulckePaintings

 

ERIK
IMG_2663.jpg
Erik_6XPK6_poster_2208173 kopie.jpg

ERIK DESOMBERE

TYPOGRAAF

is sinds jaar en dag gepassioneerd door letters. Niet de tekst wel de lettervorm, de historische achtergrond en de toepasbaarheid van de letter vormen voor hem een typografische uitdaging. Zowel in zijn werk als voormalig docent typografie en grafisch ontwerp aan Sint Lucas Antwerpen als in zijn eigen grafisch/typografisch werk is de letter prominent aanwezig. De zoektocht naar en voorliefde voor historische lettervormen in het straatbeeld vertaalt zich in nieuwe letterontwerpen die veelal aan de basis liggen van zijn ontwerpen. 

Sinds 1985 is hij naast docent aan Sint Lucas Antwerpen ook actief als grafisch ontwerper voor diverse bedrijven, organisaties en verenigingen, zowel profit als non-profit. Zijn werk richt zich vooral op het vormgeven van logo’s, volledige huisstijlen, posters, brochures, boeken, drie-dimensionele vormgeving tot tentoonstellingsontwerp. Hij streeft er steeds naar om vanaf concept tot uitvoering detail, uitwerking en presentatie niet uit het oog te verliezen. 

CONTACT

mail

instagram: @erikdesombere

 

bottom of page